• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

7 tháng 8, 2009

Photobucket.com

Upload hình lên PHOTOBUCKET.COM

Theo mình được biết thì có 2 cách: trực tiếp và gián tiếp.

1. Trực tiếp: vào trang photobucket.com và đăng ký làm thành viên rồi up!

2. Gián tiếp: dùng viết tut (theo zeroman-ltk, diễn đàn dohoavn.net)

- Cách upload này không đòi hỏi bạn phải truy cập trực tiếp vào trang web của dịch vụ Photobucket. Thay vào đó ta tận dụng tính năng Web Publishing (WP) có sẵn trong Windows.

- Tuy nhiên, để có thể sử dụng được WP, bạn cần thiết lập đôi chút để WP và dịch vụ PB nhận ra nhau. Việc này cũng khá đơn giản, bạn chỉ cần soạn 1 file *.reg có nội dung như sau:

Windows registry editor version 5.00

[HKEY_CURRENT_USER\Software\Windows\CurrentVersion\Explorer\PublishingWizard\Providers\Photobucket]

“displayname”=“photobucket.com”

“discription”=“Image uploader”

“href”=“http://phtobucket.com/svc/publish.php”

“icon”=“http://photobucket.com/favicon.ico”

- Chạy file *.reg này là bạn có thể upload hình lên photobucket.com

Lưu ý: để có thể sd tính năng WP cho nhanh chóng, tiện lợi, bạn cần bật tính năng “Use common task in folders”: Right click ‘My computer’> Properties > Tab Avanced > Performance Option > Setting > Visual effects đánh dấu chọn Custom và Use common task in folders.

Ưu điểm của việc upload hình bằng phương thức này rất lớn. Bạn có thể upload nhiều hình cùng 1 lượt với thao tác đơn giản, tốc độ upload nhanh. Cách sd:

My computer > Open > chọn các file hình muốn upload > ở bảng (panel) trái: chọn tính năng Publish the selected items to the Web

> Xác nhận lại số lượng file, có thể bỏ đi hay thêm vào số lượng file cần xử lý > Next

> Nhấp chọn biểu tượng Photobucket.com

> Nhập tài khoản mà bạn đã đăng lý trên dịch vụ Photobucket.com

> Nhấp chọn foldes (đã tạo trước) để đặt hình vào. Mặc định chương trình sẽ “thả” các hình bạn upload vào thẳng tài khoản của bạn.

> Thay đổi kích thước cho tất cả các ảnh nếu muốn. Tuy nhiên, có lẽ không nên thay đổi vì nó sẽ làm chậm thêm quá trình upload dữ liệu > chờ upload > Finish

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét