• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

28 tháng 8, 2009

HĐ - Bước gian nhà tiền chế


?

Xây lại kho chứa gạo bằng thép tiền chế, không dùng cần trục. Chiều rộng 42m, dài 48m.

Đơn vị thiết kế đưa ra 2 phương án của bước cột:

- PA1: bước cột 6m

- PA2: bước cột 9,6m

  • * Với chiều dài 48m, có thể chọn bước cột trong khoảng 6-9m (tuỳ kiểu khung). Kinh nghiệm cho thấy nếu tính gộp cả xà gồ+ khung thì bước cột 6 hay 8m là tiết kiệm nhất. Cty tư vấn VN thiết kế thì 6m là hợp lý nhất vì bước cột này làm xà gồ chữ C được, bước cột lớn hơn thì nên dùng xà gồ chữ Z.

Bc 9,6m thì chi phí xà gồ sẽ lớn hơn, giằng mái và giằng tường cũng phức tạp hơn.

Bạn có thể có nhiều giải pháp bước khung. Vd 2 khung đầu hồi bước cột là 6,5m; các khung trong bước cột là 7m.

  • * Bước gian hiệu quả nhất của nhà thép là 7 – 8m, với chiều dài 48m thì nên chọn bước gian là 8m. Với bước gian này có thể dùng C200*65*20*2 hoặc Z200*75*20*1.5. Nếu mục đích là chứa gạo thì việc thay đổi bước cột là không ảnh hưởng đến không gian sd.

Ng: diendanxaydung.com.vn


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét