• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

22 tháng 8, 2009

01 - Trình tự thiết kế


Trình tự thiết kế trong thực tế


Gđ 1 : Thiết kế minh hoạ cho dự án

Gđ này người thiết kế chỉ thể hiện phần kiến trúc minh hoạ cho các luận điểm và luận cứ được nêu trong dự án – báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Gđ 2 : Thiết kế bản vẽ kỹ thuật thi công

Ngoài toàn bộ bản vẽ kiến trúc, người vẽ còn phải:

· Triển khai chi tiết các vấn đề kỹ thuật khác như kết cấu, điện, cấp thoát nước…

· Lập dự toán (chi phí).

Gđ 3 : Hồ sơ thiết kế thực tế

Gđ này chủ yếu đơn vị thi công phải vẽ lại hồ sơ thiết kế theo thực tế để làm cơ sở thanh quyết toán công trình sau này.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét