• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

17 tháng 8, 2009

00- vấn đề cần g.quyết


Giải pháp chng nóng

Vấn đề: Xử lý đúng bản chất của hiện tượng

theo cách khoa học nhất!!!

  • - Cản nhiệt

    - Giảm hấp thu nhiệt

    - Giảm truyền nhiệt

    - Tăng tản nhiệt


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét