• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

17 tháng 8, 2009

Màu sắc & kiến trúc


Mau sac va kien truc


  • Sơn tường theo sọc ngang sẽ cho cảm giác căn phòng dài hơn.Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét