• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

12 tháng 8, 2009

Revit Architecture- nội dung đtạo

Nội Dung Đào Tạo Thiết Kế Kiến Trúc
Revit Architecture 2009

Chương 1:
Giới thiệu chung Revit Architecture
.....................Giới thiệu tổng quan về BIM (Building Information Modeling)
.....................Khám phá giao diện phần mềm Revit Architecture
.....................Làm việc với Revit Elements và Families
.....................Khởi động một dự án.
Chương 2: Thiết lập ban đầu để thiết kế mô hình kiến trúc
.....................Tạo mặt bằng sàn
.....................Các lệnh liên quan đến Levels
.....................Thao tác với Lưới thiết kế (Grids)
Chương 3: Các đối tượng căn bản của mô hình kiến trúc
.....................Vẽ và chỉnh sửa Tường
.....................Làm việc với Tường gồm nhiều lớp – Tường phức hợp
.....................Sử dụng lệnh Edit
.....................Làm việc với cửa đi
.....................Các lệnh liên quan đến vẽ và hiệu chỉnh cửa sổ
Chương 4: Cách tải thêm thư viện các đối tượng khác để phục vụ thiết kế
.....................Thêm và hiệu chỉnh thư viện đối tượng
Chương 6: Các lệnh về quan sát mô hình kiến trúc
.....................Cách quản lý về lệnh views
.....................Điều khiển sự hiển thị các đối tượng
.....................Cách tạo mặt cắt và mặt cắt cao độ
.....................Thao tác liên quan đến Camera và quan sát phối cảnh mô hình 3D
Chương 7: Sử dụng kích thước và các điều kiện ràng buộc trong thiết kế.
.....................Cách ghi kích thước
.....................Thiết lập và hủy bỏ ràng buộc trong thiết kế.
Chương 8: Phát triển mô hình Kiến trúc
.....................Tạo và hiệu chỉnh sàn
.....................Các lệnh lien quan đến trần nhà
.....................Thêm và hiệu chỉnh mái
.....................Tạo dạng tường kính bao quanh cao ốc
.....................Các lệnh liên quan đến cầu thang
Chương 9: Cách tạo các bản vẽ chi tiết
.....................Cách chiết xuất bản vẽ chi tiết
.....................Làm việc với quan sát chi tiết
Chương 10: Tạo các bảng kê chi tiết và tài liệu liên quan đến thiết kế.
.....................Tạo và hiệu chỉnh bản kê
.....................Các lệnh liên quan đến tạo và liệt kê phòng trong tòa nhà
Chương 11: Hoàn hiện và trình bày mô hình kiến trúc.
.....................Cách tạo và in ấn bản vẽ
.....................Tạo phối cảnh công trình bằng lệnh Render
Giả lập chiếu sáng công trình bằng ánh sáng mặt trời và quan sát bóng đổ.
Quan sát toàn bộ công trình đã thiết kế hoàn thiện bằng lệnh Walkthroughs

Tổng Số tiết học 36 tiết / 1 tuần 3 buổi / 1 buổi 3 tiết học/ 1 tiết 45 phút

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét