• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

5 tháng 8, 2009

MediaFire

MediaFire.com một dịch vụ chia sẻ file nhanh, dễ dăng ký, dễ download

Với MediaFire, bạn có thể:

- Di chuyển các file có dung lượng lớn trên internet; đến 100Mb (với free account)

- Hay đơn thuần chỉ là truy nhập các dữ liệu quan trọng của mình từ bất cứ máy tính nào, vào bất cứ lúc nào và từ bất cứ nơi đâu.

Sau khi upload dữ liệu của mình lên MediaFire, bạn sẽ có 1 đường truyền (link). Bạn sẽ copy dòng link trong khung Sharing URL để chia sẻ với mọi người (trong 1 diễn đàn chẳng hạn).

Bạn cần đăng ký để có 1 tài khoản (miễn phí) và tất cả những gì bạn cần cung cấp là 1 địa chỉ email và chọn cho mình một mật khẩu!

Ngoài ra:

- Websamba cũng là một địa chỉ đáng tin cậy cho phép bạn upload dữ liệu có dung lượng lên đến 30Mb. Web này hỗ trợ upload bằng FTP và bằng web, cung cấp account với tên miền con.

- Hai trang Rapidshare và Megaupload cũng hỗ trợ đưa file tốt. Rapidshare được đánh giá là ổn định hơn về tốc độ, upload max = 100 Mb/file, Split-archives allowed.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét