• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

19 tháng 8, 2009

CS2 - Các thông số cơ bản của nhà
CÁC THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA NHÀ


1. Bước gian, nhịp nhà, chiều cao tầng

B là gian (bước cột) là khoảng cách giữa 2 trục mô-đun liền kề mà 2 trục mô-đun này có phương ngang nhà.

L là nhịp nhà (khẩu độ) là khoảng cách giữa 2 trục mô-đun liền kề có phương dọc của nhà. Thông thường L>B.

H là chiều cao mặt tầng, là khoảng cách tính từ mặt sàn nọ lên mặt liền kề.

2. Các loại kích thước trong thiết kế:

1.

Kích thước danh nghĩa

= B, L (K.thước được đo đúng trùng với kích thước của các B,L)

2.

Kích thước cấu tạo

= K.thước danh nghĩa ± bề dày của cấu kiện

3.

Kích thước thực tế

= K.thước cấu tạo ± δ sai số

NGUYEN LY THIET KE PHAN NHA DAN DUNG.pdf


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét