• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

13 tháng 8, 2009

CS1 - Ploại,Pcấp công trình


Phân loại và phân cấp công trình:

1. Phân loại –MĐ: tiện cho việc thiết kế, thi công

- Theo vật liệu: thảo mộc, gỗ…/ đá gạch/ bê-tông/sắt thép

- Theo chiều cao của tầng: Hiệp hội xây dựng nhà cao tầng (1970,1972)

--- Nhà 4 – 9 tầng = nhà nhiều tầng

--- Nhà 09 – 16 = nhà cao tầng loại 1

--- Nhà 17 – 24 = nhà cao tầng loại 2

--- Nhà 25 – 40 = nhà cao tầng loại 3

--- Nhà > 40 : nhà siêu cao tầng

- Theo kết cấu (B: bước gian, L: nhịp nhà)

--- Công trình kết cấu nhỏ: B <5m

L

--- Công trình kết cấu vừa: B <15m

L

--- Công trình kết cấu lớn: B >15m

L

2. Phân cấp –MĐ: để phục vụ cho việc đầu tư và quản lý đầu tư

Dựa vào các tiêu chí:

- Chất lượng sử dụng: diện tích sd, vật liệu, tiện nghi sd bên trong và trang thiết bị vệ sinh.

- Độ bền lâu: tuổi thọ, niên hạn sd.

--- Cấp 1: >100 năm, vật liệu BTCT hoặc các vật liệu tương đương được dùng để thiết kế các bộ phận kết cấu chính như móng, cột, dầm, sàn…

--- Cấp 2: >80 năm

--- Cấp 3: >50 năm

--- Cấp 4: >20 năm

- Độ phong hỏa ( khoảng thời gian khi cấu kiện công trình kiến trúc tiếp xúc với ngọn lửa cho đến khi nó mất khả năng làm việc bình thường). Tạm chia làm 4 cấp, xem thêm trong TCVN 2622-1995.

--- Cấp 1: ≥ 2,5h

--- Cấp 2: ≥ 2h

--- Cấp 3: ≥ 1h

--- Cấp 4: ≥ 30’


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét