• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

27 tháng 8, 2009

Dự án BV Nghia Lộ


Dự án

Bệnh viện đa khoa Nghĩa Lộ

Chủ đầu tư

Dự án được UBND tỉnh Yên Bái phê duyệt vào tháng 10/2008

Mục tiêu đầu tư xây dựng - quy mô của dự án, tổng mức đầu tư

I. Mục tiêu đầu tư xây dựng:

Đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất cho việc khám, điều trị và chăm sóc bệnh nhân khu vực thị xã Nghĩa Lộ. Nâng cao chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khoẻ cho người dân.

- Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng: Bệnh viện 200 giường.

Quy mô biên chế và tổ chức:

- Ban giám đốc điều hành

- Khối chức năng 7 phòng;

- Khối nghiệp vụ 6 phòng;

- Khối lâm sàng, cận lâm sàng, phục vụ: 24 khoa;

- Số cán bộ công nhân viên: 240 người;

II. Quy mô đầu tư công trình:

1. Nhà làm việc hành chính: Nhà cấp II, 3 tầng, 926m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m30, lòng nhà 6m, hành lang 1m80, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kinh - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

2. Nhà khám đa khoa: Nhà cấp II, 2 tầng, 800 m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà khu phòng khám 3m30, khu làm việc của Khoa lòng nhà 4m50, hành lang giữa 4m20, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

3. Khoa ngoại sản: Nhà cấp II, 3 tầng, 1.824m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, hành lang 2m40, hành lang phụ 1m50, tầng nhà cao 3m60, lòng nhà 6m0.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

4. Khoa Nội C - Dinh dưỡng - Nội - Nhi: Nhà cấp II - 4 tầng - 2.126m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m0, riêng khu Nội C có vệ sinh khép kín lòng nhà 5m40. Hành lang 2m40, hành lang phụ 1m50, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

5. Khoa Dược, RHM, TMH, Mắt: Nhà cấp II - 3 tầng - 1.177m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, hành lang phụ 1m50, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

6. Khoa hồi sức cấp cứu: Nhà cấp II - 2 tầng - 570m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, hành lang phụ 1m50, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

7. Khoa xét nghiệm: Nhà cấp II - 3 tầng - 1.247m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

8. Khoa giải phẫu (nhà mổ): Nhà cấp II - 2 tầng - 758m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60 và 3m30, lòng nhà 6m, hành lang 3m60, hành lang phụ 1m50, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300 x 300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kinh - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam

9. Khoa vật lý trị liệu - Đông y: Nhà cấp II - 3 tầng - 933m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, hành lang phụ 1m50, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300 x 300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kinh - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam

10. Khoa thần kinh: Nhà cấp II - 2 tầng - 575 m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300 x 300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kinh - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

11. Khoa lao: Nhà cấp II - 2 tầng - 553m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

12. Khoa truyền nhiễm: Nhà cấp II - 2 tầng - 553m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

13. Khoa chống nhiễm khuẩn: Nhà cấp III - 1 tầng - 290m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Tường xây gạch chịu lực dày 220 gạch xây tường mác 75#, xây móng gạch đặc mác 100#. Mái đổ BTCT mác 200# dày 100, thép CT3, CT5.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 bản lề goong.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

14. Khoa giải phẫu bệnh (nhà xác): Nhà cấp III - 1 tầng - 170m2 sàn.

· + Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, chiều cao tầng 3m60.

· + Kết cấu: Tường xây gạch chịu lực dày 220 gạch xây tường mác 75#, xây móng gạch đặc mác 100#. Mái đổ BTCT mác 200# dày 100, thép CT3, CT5.

· + Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 bản lề goong.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

15. Khoa da liễu: Nhà cấp II - 2 tầng - 380m2 sàn.

+ Nhà có bước gian 3m60, lòng nhà 6m, hành lang 2m40, chiều cao tầng 3m60.

+ Kết cấu: Khung BTCT, sàn BTCT mác 200#, thép CT3, CT5, tường xây gạch mác 75#, VXM 50#.

+ Hoàn thiện:

· Nền lát gạch liên doanh 300x300.

· Toàn nhà quét vôi ve.

· Mái chống nóng lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 độ dốc 60%.

· Cửa đi cửa sổ Pa nô kính - gỗ nhóm 3 khuôn đơn.

· Cấp điện, cấp nước, chống sét, cứu hoả: Theo tiêu chuẩn Việt Nam.

16. Nhà đốt, sử lý rác: 43,2m2 xây dựng theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế.

17. Nhà gara ôtô + nhà máy nổ:

· Nhà cấp 4 - 1 tầng - 140m2 sàn.

· Nền láng VXM 75# dày 30 - mái dốc lợp tôn liên doanh dày 0,38 xà gồ thép U dập 100 - độ dốc 60%.

· Tường xây chịu lực dày 220 - gạch mác 75#, VXM 50#.

· Cửa sắt xếp.

· Quét vôi ve.

18. Nhà để xe máy, xe đạp: Khung thép lợp tôn : 84,5m2 sàn.

19. Hệ thống cổng hàng rào, nhà bảo vệ:

· Cổng chính: Rộng 22m, cổng phụ: Rộng 12m,

· Hàng rào hoa sắt: 240m dài, hàng rào xây: 363 mét dài.

20. Hệ thống nhà cầu: 1 tầng, mái BTCT, rộng 2m40; Tổng diện tích 685m2.

21. Hệ thống đường nội bộ: Dải nhựa - điện tích 3.152m2.

22. Hệ thống cây xanh, khuôn viên: Theo quy hoạch tổng mặt bằng.

23. Hệ thống sử lý nước thải: Theo TCVN

24. Hệ thống điện chiếu sáng trong và ngoài nhà : theo TCVN.

-Tổng mức đầu tư: 35.962 triệu đồng

Sưu tầm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét