• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

18 tháng 9, 2009

Giáo trình


GIÁO TRÌNH AUTOCAD

1. Các lệnh thiết lập bản vẽ cơ bản

2. Các kĩ thuật vẽ cơ bản

3. Các kĩ thuật hiệu chỉnh cơ bản

4. Quan sát bản vẽ

5. Quản lý bản vẽ theo lớp, màu và đường nét

6. Hình cắt, mặt cắt và kí hiệu vật liệu

7. Ghi và hiệu chỉnh kích thước

8. Các lệnh vẽ và tạo hình (tiếp)

9. Hiệu chỉnh bằng Grips

10. Phương pháp vẽ hình chiếu vuông góc và hình chiếu trục đo

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét