• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

23 tháng 9, 2009

CS - các lệnh về màn hình


CÁC LỆNH VỀ MÀN HÌNH


  1. Bật tắt toolbar : View → Toolbar
  2. Bật/tắt tọa độ cusor : F6
  3. Thay đổi độ dài sợi tóc con chạy :

Tool → Options → Pointer > Cusor size

  1. Đổi màu màn hình :

Tool → Options → Display color

  1. Gọi trình đơn di động : Shift + phải chuột
  2. Chuyển màn hình đồ họa sang văn bản : F2

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét