• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

26 tháng 9, 2009

Trình tự th.h bản vẽ


Trình tự thực hiện bản vẽ

Việc thực hiện một bản vẽ bằng máy tính không chỉ thuần túy là biết sử dụng lệnh mà phần đóng vai trò quan trọng nhất là:

§ Phân tích hình vẽ

§ Phương pháp tạo hình

§ Các kiến thức về tiêu chuẩn kỹ thuật

Như vậy, việc vẽ bằng các phần mềm máy tính không chỉ thuần túy là có kiến thức về sử dụng các lệnh trong phần mềm mà phải có kiến thức về chuyên môn.

Các bước để hoàn thiện bản vẽ 2D:

1. Chuẩn bị vẽ:

- Định đơn vị, định giới hạn bản vẽ

- Tạo lớp (layer) – gán màu và dạng đường cho lớp;

- Tải các dạng đường vào trong bản vẽ,

- Định chiều rộng nét vẽ (LWT - lineweight);

- Định tỷ lệ dạng đường (Itscale);

- Tạo kiểu kích thước (dimstyle);

- Tạo kiểu chữ (textstyle);

- Kiểu in

- Vẽ khung tên…

Để tiết kiệm thời gian, ta chỉ thực hiện 1 lần tất cả các bước chuẩn bị trên rồi lưu lại các thiết lập này trong một bản vẽ – gọi là bản vẽ mẫu (Template drawing)

Trong Auto CAD cũng có sẵn các bản vẽ mẫu theo ANSI, DN, JIS, ISO… Tuy nhiên, các tiêu chuẩn này có khác biệt với TCVN. Ta nên tự tạo các bản vẽ mẫu theo TCVN.

2. Vẽ hình, gồm:

· Vẽ các hình hình học và các hình chiếu : có nhiều cách

· ---> Sử dụng các lệnh vẽ kết hợp với các phương thức bắt điểm hoặc nhập điểm chính xác.

· ---> Sử dụng các lệnh vẽ kết hợp với các lệnh hiệu chỉnh (Modify): hiệu chỉnh tạo hình và hiệu chỉnh sao chép hình…

· Vẽ hình cắt, mặt cắt…

· Vẽ đường tâm và đường trục

3. Nhập văn bản:

Gồm có nhập các yêu cầu kỹ thuật, các dòng chú thích, các bước thực hiện:

· Tạo kiểu chữ bằng lệnh Style

· Nhập văn bản bằng lệnh Text, Mtext.

· Hiệu chỉnh văn bản bằng lệnh Ddeit, Properties… hay chỉ cần double click vào dòng văn bản.

4. Nhập kích thước:

· Tạo kiểu kích thước bằng lệnh Dimstyle, Ddim

· Ghi kích thước

· Hiệu chỉnh kích thước - lệnh Dimedit, Dimtedit, Dimoverride, Properties… hay chỉ cần double click vào dòng kích thước đó.

5. Quan sát và kiểm tra bản vẽ:

· Lệnh phóng to, thu nhỏ - Zoom

· Kéo ngang hình – Pan

6. Xuất bản vẽ ra giấy:

§ Tạo kiểu in (Plot style)

§ Sử dụng các lệnh Plot hay Print.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét