• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

23 tháng 9, 2009

CS - các lệnh định dạng bản vẽ


CÁC LỆNH ĐỊNH DẠNG BẢN VẼ

1. Tạo 1 bản vẽ mới :

Command : new


2. Định giới hạn bản vẽ

Format → Drawing limits :

- Specify lower left corner : <0.0000,0.0000> enter → chấp nhận góc trái của trang là góc tọa độ.

- Specify uper right corner : nhập tọa độ góc phải trên của trang giấy, mặc định là khổ A3 <420.0000,297.0000>. Nếu muốn bản vẽ là A4. tỷ lệ 1/100 thì nhập : 29700,21000, Enter.


3. Phóng to, thu nhỏ bản vẽ - Zoom

Command: Z → chọn A để quan sát toàn bộ bản vẽ.


4. Định dạng trang giấy vẽ

B1 : Command: mvsetup ¿

B2 : Enable paper space? → no ¿

B3 : Enter units type (nhập hệ đơn vị sẽ sd trong bản vẽ)

B4 : Enter the scale factor ( tỉ lệ dùng trong bản vẽ)

B5 : Enter the paper width /height (chiều ngang và chiều cao khổ giấy) ¿

→ Hoàn tất, bắt đầu vẽ.


5. Lựa chọn đối tượng:

Nét vẽ biến thành nét đứt đoạn cho thấy đtượng đã được chọn.

a. Chọn từng đtượng: nhấp trái chuột chọn từng đtượng

b. Chọn theo khung bao: rê chuột từ trái sang phải bao phủ toàn bộ đtượng. Chỉ các đtượng lọt hoàn toàn vào trongkhung bao mới được chọn.

c. Chọn theo khung cắt: rê chuột từ phải sang trái thành một khung (không bao phủ đtượng 1 cách hoàn toàn). Những đtượng được khung cắt qua đều được chọn.


6. Phục hồi

Command : oops → phục hồi các đtượng bị xóa bằng lệnh erase

CtrL + z : lệnh undo – quay lại 1 thao tác trước đó

CtrL + y : lệnh redo – trở lại thao tác vừa undo


7. Zoom – thu phóng màn hình

Command : Z ¿

  • Realtime: giữ trái chuột+kéo về trái: thu nhỏ, kéo qua phải: phóng to. Thoát: Esc.
  • All: mọi đtượng của bản vẽ được thu vào màn hình và nằm trong g.hạn bản vẽ
  • Center: phóng to màn hình quanh 1 tâm điểm với chiều cao cửa sổ
  • Dynamic: thu và hiện toàn bộ bản vẽ lên màn hình. Xuất hiện 1 khung động. Nếu chấp nhận điểm nhìn nào đó thì right-click/enter.
  • Extent: phóng to toàn bộ các đtượng bản vẽ đến khả năng lớn nhất có thể.
  • Previous: phục hồi lệnh zoom trước đó.
  • Scale (X/XP): phóng to/ thu nhỏ bằng cách nhập tỷ lệ
  • Window: phóng to phần hình ảnh nằm trong khung cửa sổ chữ nhật đã chọn

8. Pan – di chuyển màn hình

Command : P ¿ ____hay View/Pan

Cho phép dịch chuyển bản vẽ theo ý muốn mà không th.đổi độ lớn.


9. Block – lệnh tạo khối

10.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét