• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
 • So, you can be really brave only when you really ain't.
 • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

1 tháng 10, 2009

Nhà DD - Ph.loại nhà theo vật liệu


PHÂN LOẠI NHÀ THEO VẬT LIỆU

Tuỳ theo vật liệu làm kết cấu chịu lực chính của nhà (dầm, cột, sàn, hệ thống KC mái), phân thành:

1. KC GỖ

 • Hệ thống chịu lực chính làm bằng gỗ. Thường chỉ có tác dụng bao che và ngăn cách.
 • Tính cứng, tính bền lâu kém, tốn nhiều gỗ → chỉ dùng ở những nơi nhiều gỗ và ở nông thôn.

2. KC BÊ-TÔNG CỐT THÉP

 • Hệ thống chịu lực chính làm bằng bê-tông cốt thép. Tường không chịu lực, chỉ có tác dụng bao che.
 • Hệ thống KC này tốn nhiều thép và ciment, giá thành cao → chỉ thích dụng đv nhà công cộng, nhà nhiều tầng.

3. KC THÉP

 • Hệ thống chịu lực chính là dầm thép, cột thép, vì kèo thép; tường và sàn làm bằng vật liệu khác.
 • KC này trọng lượng nhẹ, khả năng chịu lực cao, bền lâu
 • Nhưng tốn nhiều thép. Nhà dân dụng nói chung ít dùng KC này.

4. KC HỖN HỢP

1.1 KC gạch – gỗ:

 • Vì kèo gỗ, sàn gỗ, tường gạch hoặc gạch chịu lực.
 • So với KC GỖ thì loại này cứng và bền hơn; nhưng so với KC khác thì lại kém.

→ → ít hoặc chỉ dùng cho nhà một tầng.

2.2 KC bê-tông – gạch:

 • Sàn mái = bê-tông cốt thép, tường = gạch
 • Loại này kiên cố, bền chắc, phòng hoả và phòng ẩm tương đối tốt.
 • So với KC bê-tông cốt thép thì giá thành rẻ hơn, tiết kiệm được ciment và thép

→ → KC này được sd tương đối nhiều

3.3 KC bê-tông cốt thép và thép:

 • Mái dàn = thép, Dầm, cột = bê-tông cốt thép.
 • Loại KC này kiên cố, bền chắc, chịu được nhiệt độ cao, thuận tiện cho việc công nghiệp hoá.

→ → dùng nhiều cho các công trình công nghiệp, nhà có nhiều chấn động lớn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét