• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

16 tháng 10, 2009

Chống ẩm, chống thấm cho móng-tường


CHỐNG ẨM và CHỐNG THẤM

1. Chống ẩm cho tường

* Móng nhà luôn ẩm do nước trong đất dẫn lên → làm ẩm tường , mặt tường bị phá hoại, vữa trát bị bong và ảnh hưởng tới đk vệ sinh trong nhà.

* Kỹ thuật: tráng 1 lớp vữa ciment mác 75, dày 20 ở mặt cổ móng tiếp giáp với tường nhà (nếu có dầm BTCT thì ko cần tráng). Nếu nhà có tầng hầm/ sàn bằng gỗ thì lớp chống ẩm phải ở dưới dầm chống mục cho sàn.

2. Chống thấm cho công trình ngầm

Cần xử lý chống thấm tuỳ mức độ cần thiết và trh cụ thể cho cac2 công trình tầng hầm hay bể chứa.

· Trh mực nước ngầm dưới nền tầng hầm:

- Trát vữa ciment mác 75, dày 25 ở mặt trong và nền tầng hầm.

- Trát 2 lớp: lớp I dày 15, có khía quả trám → đợi khô → trát lớp II dày 10.

- Nếu y/c chống thấm cao hơn: phía trong đổ thêm 1 lớp bêtông chống thấm dày 40, mác 200 và phía ngoài đắp đất sét dày 300 – 400.

· Trh mực nước ngầm cao hơn nền tầng hầm:

- Làm hạ mực nước ngầm: làm hố thu nước,

- Đồng thời phía ngoài đắp đất sét dày 300 – 400,

- Phía trong tráng vữa ciment 2 lớp hoặc đổ BTCT dày 40, mác 200.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét