• To be BRAVE is to behave bravely when your heart is faint.
  • So, you can be really brave only when you really ain't.
  • ------------------------- Piet Hein (1905)---------------------

25 tháng 7, 2009

First thing first...

Mỗi thứ trên đời, điều chi cũng có cho nó riêng một giới hạn...
Tôi thừa nhận sự hạn hẹp của mình và luôn cố gắng học hỏi để "bầu trời trong quả trứng" của mình to hơn.
Mong nhận được sự dạy dỗ của mọi người.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét